Artikel 19 Naam

 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan "Noordoevers-Hendrik-Ido-Ambacht”