1. Artikel 1 Begrippen
 2. Artikel 2 Wijze van meten
 3. Artikel 3 Groen
  1. 3.1 Bestemmingsomschrijving
  2. 3.2 Bouwregels
  3. 3.3 Wijzigingsbevoegdheid
 4. Artikel 4 Natuur
  1. 4.1 Bestemmingsomschrijving
  2. 4.2 Bouwregels
  3. 4.3 Ontheffing van de bouwregels
  4. 4.4 Specifieke gebruiksregels
  5. 4.5 Wijzigingsbevoegdheid
 5. Artikel 5 Recreatie
  1. 5.1 Bestemmingsomschrijving
  2. 5.2 Bouwregels
  3. 5.3 Ontheffing van de bouwregels
  4. 5.4 Specifieke gebruiksregels
 6. Artikel 6 Verkeer
  1. 6.1 Bestemmingsomschrijving
  2. 6.2 Bouwregels
  3. 6.3 Wijzigingsbevoegdheid
 7. Artikel 7 Water
  1. 7.1 Bestemmingsomschrijving
  2. 7.2 Bouwregels
  3. 7.3 Wijzigingsbevoegdheid
 8. Artikel 8 Wonen
  1. 8.1 Bestemmingsomschrijving
  2. 8.2 Bouwregels
  3. 8.3 Ontheffing van de bouwregels
 9. Artikel 9 Wonen - Uit te werken
  1. 9.1 Bestemmingsomschrijving
  2. 9.2 Uitwerkingsregels
  3. 9.3 Bouwregels
  4. 9.4 Ontheffing bouwregels
 10. Artikel 10 Leiding - Gas
  1. 10.1 Bestemmingsomschrijving
  2. 10.2 Bouwregels
  3. 10.3 Ontheffing van de bouwregels
  4. 10.4 Aanlegvergunning
 11. Artikel 11 Waarde - Ecologie
  1. 11.1 Bestemmingsomschrijving
  2. 11.2 Bouwregels
  3. 11.3 Ontheffing van de bouwregels
 12. Artikel 12 Waterstaat - Waterkering
  1. 12.1 Bestemmingsomschrijving
  2. 12.2 Bouwregels
  3. 12.3 Ontheffing van de bouwregels
 13. Artikel 13 Anti-dubbeltelregel
 14. Artikel 14 Algemene bouwregels
  1. 14.1 Wegverkeer
  2. 14.2 Industrielawaai
  3. 14.3 Waterwingebied
 15. Artikel 15 Algemene gebruiksregels
 16. Artikel 16 Algemene ontheffingsregels
 17. Artikel 17 Overgangsrecht bouwen
 18. Artikel 18 Overgangsrecht gebruik
 19. Artikel 19 Naam