direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Zuidwende Noord
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0531.bp05Zuidwendenoord-1001

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven uit ten hoogste categorie B van de van deze regels deeluitmakende Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg':een verkooppunt voor motorbrandstoffen, met uitzondering van lpg;
 • c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en laad- en losvoorzieningen.

3.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mag worden gebouwd;
 • b. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • c. per bestemmingsvlak mag ten hoogste één dienstwoning worden gebouwd met een inhoud van ten hoogste 500 m3;
 • d. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding aangegeven bouwhoogte;
 • e. de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding aangegeven goothoogte;
 • f. de totale oppervlakte van gebouwen bedraagt ten hoogste het met de maatvoeringaanduiding aangegeven bebouwingspercentage van het bouwperceel;
 • g. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' mag een overkapping worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 6 m;
 • h. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m;
 • i. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt ten hoogste 6 m;
 • j. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.