direct naar inhoud van Artikel 4 Groen
Plan: Zuidwende Noord
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0531.bp05Zuidwendenoord-1001

Artikel 4 Groen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ´Groen´ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groen, water, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, straatmeubilair en voet- en fietspaden;
  • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals bruggen en nutsvoorzieningen.

4.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

  • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
  • b. de bouwhoogte van ten behoeve van de verkeersregeling of de verlichting bedraagt ten hoogste 6 m;
  • c. de bouwhoogte van speeltoestellen bedraagt ten hoogste 8 m;
  • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m;
  • e. de oppervlakte per bouwwerk mag niet meer dan 15 m2 bedragen.