direct naar inhoud van Artikel 6 Water
Plan: Zuidwende Noord
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0531.bp05Zuidwendenoord-1001

Artikel 6 Water

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. water ten behoeve van de waterhuishouding;
  • b. bermen en beplanting;
  • c. oevers;
  • d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, bruggen, gemalen, sluizen, inlaten, dammen en/of duikers.

6.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

  • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
  • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt ten hoogste 3┬ám.
  • c. de oppervlakte per bouwwerk mag niet meer dan 15 m2 bedragen.