direct naar inhoud van Artikel 4 Gemengd
Plan: De Volgerlanden-West
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0531.bp01Volgerlandwest-1001

Artikel 4 Gemengd

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Gemengd’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, waaronder begrepen zorggerelateerd wonen, uitsluitend op de verdiepingen;
 • b. gezondheidszorg, jeugd- en kinderopvang, praktijkruimten, apotheken, openbare dienstverlening, sociale, culturele, educatieve, levensbeschouwelijke en vergelijkbare maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend op de begane grond;
 • c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen en water.

4.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mag worden gebouwd;
 • b. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • c. de bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding aangegeven bouwhoogte;
 • d. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de maatvoeringaanduiding aangegeven bebouwingspercentage van het bouwperceel; indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een bebouwingspercentage van 100% van het bouwperceel;
 • e. de gezamenlijke grondoppervlakte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 50 m2;
 • f. de hoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 4,50 meter;
 • g. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste:
  • 1. op de gronden voor de naar een openbare weg gekeerde gevel: 1 meter;
  • 2. voor het overige 2 meter.
 • h. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste:
  • 1. 6 meter voor palen en vlaggenmasten;
  • 2. 3 meter voor de overige.

4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.