direct naar inhoud van Artikel 9 Tuin
Plan: De Volgerlanden-West
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0531.bp01Volgerlandwest-1001

Artikel 9 Tuin

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;
 • b. in- en uitritten;
 • c. bijgebouwen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';
 • d. carports, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - carport'.

9.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mogen bijgebouwen worden gebouwd, waarbij:
  • 1. de gezamenlijke grondoppervlakte per perceel ten hoogste 10 m2 mag bedragen;
  • 2. de hoogte ten hoogste 3 meter mag bedragen;
  • 3. de bijgebouwen dienen te worden opgericht op een afstand van tenminste 1 meter van de grens met de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied';
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - carport' mag een carport worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 meter;
 • d. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 1 meter;
 • e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste:
  • 1. 6 meter voor palen en vlaggenmasten;
  • 2. 3 meter voor de overige.

9.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 9.2:

 • a. voor de realisatie van balkons, erkers of gelijkwaardig, welke onderdeel zijn van het hoofdgebouw voor een maximum oppervlak van 4 m2;
 • b. voor de realisatie van luifels, welke onderdeel zijn van het hoofdgebouw voor een maximum oppervlak van 0,75 m2.