direct naar inhoud van Bijlage 1 Staat van Horeca-activiteiten
Plan: De Volgerlanden-West
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0531.bp01Volgerlandwest-1001

Bijlage 1 Staat van Horeca-activiteiten


In het algemeen wordt bij zelfstandige horeca een aantal categorieën onderscheiden. Deze categorisering is gebaseerd op de (mogelijke) druk op het woon- en leefklimaat. Op zich vormt de basiszoneringslijst uit de VNG-publicatie "Bedrijven en milieuzonering" een indicatie voor de mate van hinder. Aangezien de horeca op de begane grond in winkelcentrum Hoog Ambacht gemengd voorkomt met woonfuncties op de etages, zijn voor het woon- en leefklimaat enkele aanvullende criteria van belang:

  • a. de voor verschillende soorten horeca-inrichtingen over het algemeen gebruikelijke openingstijden;
  • b. de mate waarin een bedrijfstype naar verwachting bezoekers en in het bijzonder bezoekers per auto en/of brommers aantrekt.

Mede op grond van bovengenoemde criteria kunnen de volgende drie categorieën horeca worden onderscheiden:

  • 1. 'Lichte horeca': Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend en zich in hoofdzaak bezig houden met verstrekking van etenswaren en maaltijden, en daardoor slechts beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken;
  • 2. 'Middelzware horeca': Bedrijven die normaal gesproken ook 's nachts geopend zijn en die daardoor aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken (cafés, bars, biljartcentra, zalenverhuur en dergelijke);
  • 3. 'Zware horeca': Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts moeten zijn geopend en die tevens een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote (verkeers)hinder voor de omgeving met zich mee kunnen brengen (dancings, discotheken en dergelijke).