direct naar inhoud van Artikel 4 Verkeer - Verblijf
Plan: Brede school Jacobuslaan De Volgerlanden-Oost
Status: voorontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0531.pb02Schooljacobus-1001

Artikel 4 Verkeer - Verblijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de aangrenzende bestemmingen;
  • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, reclame-uitingen en water.

4.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

  • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
  • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste:
    • 1. 8┬ámeter voor bouwwerken ten behoeve van verlichting, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer;
    • 2. 3 meter voor de overige.