direct naar inhoud van Artikel 7 Algemene wijzigingsregels
Plan: Brede school Jacobuslaan De Volgerlanden-Oost
Status: voorontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0531.pb02Schooljacobus-1001

Artikel 7 Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van:

  • a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein;
  • b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en oestaan dat het beloop van wegen of aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft.

De overschrijdingen mogen echter maximaal 3 meter bedragen en het bestemmingsvlak mag met maximaal 10% worden vergroot.